Nieuwbouw Huis van Eemnes - Bibliotheek Gooi en meer interieurNieuwbouw Huis van Eemnes - Bibliotheek Gooi en meerNieuwbouw Huis van Eemnes - entree De HiltNieuwbouw Huis van Eemnes - sportzaal De Hilt

Nieuwbouw Huis van Eemnes

Eemnes

De gemeente Eemnes wil een nieuwbouw Huis van Eemnes realiseren, waarin het huidige sport- en ontmoetingscentrum De Hilt en de bibliotheek worden geïntegreerd. Doel is de realisatie van een bruisend en gastvrij centrum, waarin zoveel mogelijk maatschappelijke activiteiten voor en door de inwoners van Eemnes worden geclusterd.

4advies begeleidt het project vanuit de rol van projectleider en adviseur. Van medio 2015 t/m medio 2016 is,  in dialoog met de toekomstige gebruikers en de gemeente, een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich  op de behoeften van de gebruikers, de toevoeging van versterkende additionele functies, ruimtelijke en financiële scenario’s (bouw- en stichtingskosten en exploitatie). Daarnaast is een organisatiemodel ontwikkeld voor de nieuw op te richten, verzelfstandigde beheer- en exploitatiestichting.

In mei 2016 heeft de gemeenteraad gekozen voor nieuwbouw op een centrale locatie in het dorp. In de periode die daarop volgde, is het programma van eisen uitgewerkt. Om de meest geschikte aanbestedingsstrategie te bepalen is een marktconsultatie gehouden. Deze heeft geresulteerd in een aanbesteding met een plafondbedrag voor de Total Cost of Ownership (TCO). Aanbieders hebben hierbinnen de vrijheid om een optimaal gebouw te ontwerpen, dat beantwoord aan het programma van eisen. Zo kan worden gekozen voor extra investeringen in duurzame klimaatinstallaties en zonnepanelen, waardoor de energiekosten worden gereduceerd.

In juli 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwikkelen van het ontwerp en de realisatie van het nieuwe Huis van Eemnes.

Zie de websites voor meer informatie over de gebruikers:
Bibliotheek Gooi en meer
Sport- en ontmoetingscentrum De Hilt

« Cultuurcluster Zaanstad | Haalbaarheidsonderzoek Poppodium Victorie »