Renovatie basisschool De Zonheuvel

Driebergen

Basisschool De Zonheuvel bevindt zich op een unieke, groene plek aan het Burgemeesterpark in Driebergen. Het gebouw dateert uit de jaren zeventig en is zwaar verouderd. Na jaren van overleg over nieuwbouwscenario’s heeft het schoolbestuur ingezet op renovatie van het bestaande gebouw.

In 2016 is 4advies gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. In dialoog met het team van de school en de buitenschoolse opvang is een functioneel, ruimtelijk en technisch programma van eisen ontwikkeld. Vervolgens is nagegaan op welke wijze dit, met de nodige verbouwingen, kan worden ingepast in het bestaande gebouw. Voor verschillende varianten zijn de investeringskosten berekend.

Op basis van de onderzoeksresultaten heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug het renovatieplan opgenomen in het IHP (Integraal HuisvestingsPlan). Daarmee is groen licht gegeven voor de uitwerking. Begin 2017 is 4advies gevraagd het bouwproject- en bouwkostenmanagement te verzorgen en de gebruikers te adviseren over de gebruikskwaliteit. Allereerst is het programma van eisen afgerond. In overleg met het schoolbestuur en de school is Moke architecten geselecteerd voor het ontwikkelen van het ontwerp. Bureau Huisman en Van Muijen verzorgt de installatietechnische advisering. Het Definitief Ontwerp wordt naar verwachting in het najaar van 2017 afgerond.

« Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs | Beleidsadvisering onderwijshuisvesting »