Monthly Archives: juni 1950

Streekmuziekschool Noordwest-Veluwe

Wij stelden voor de Streekmuziekschool Noordwest-Veluwe het functioneel en technisch Programma van Eisen op. In het monumentale oude Raadhuis in het centrum van Harderwijk is de hoofdvestiging van de Streekmuziekschool Noordwest-Veluwe gehuisvest (ca. 1.100m2). Het pand biedt plaats aan onderwijsactiviteiten … Continue reading

Posted in Bouwkostenadvisering en kostenmanagement, Programma van eisen | Leave a comment

Cultureel Centrum

In de binnenstad van Meppel is tussen de Vledderschool en de bibliotheek een nieuw cultureel centrum gebouwd (ca. 3.700m2). Ook de school wordt verbouwd als onderdeel van het cultureel centrum. Gebruikers zijn het Regionaal Instituut voor Musische Vorming. de Stichting … Continue reading

Posted in Architectenselectie, Bouwprojectmanagement, Eigendom en beheerstructuur, Procesmanagement, Programma van eisen | Leave a comment

Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum

Wij stelden het functioneel, ruimtelijk en technisch Programma van Eisen op, voerden de inpassingstudie uit en inventariseerden de mogelijkheden rondom eigendom, beheer- en organisatiestructuur en exploitatie. De nieuwbouw van het Sociaal Cultureel Centrum in Rosmalen biedt onderdak aan CKV de … Continue reading

Posted in Eigendom en beheerstructuur, Haalbaarheidsonderzoek, Programma van eisen, scenario-,inpassingstudie, quickscan | Leave a comment

Theater Gooiland

Voor de herontwikkeling en uitbreiding van theater Gooiland verzorgden wij het Procesmanagement, Programma van Eisen intentie-en samenwerkingsovereenkomst en investeringskostenraming. Het theater in het monumentale Gooiland-complex (Duiker en Bijvoet, 1936) diende aangepast te worden aan de hedendaagse eisen ten aanzien van … Continue reading

Posted in Bouwkostenadvisering en kostenmanagement, Procesmanagement, Programma van eisen | Leave a comment

Centrum voor Kunst en Cultuur Globe

Voor de renovatie van Globe, Centrum voor Kunst en Cultuur in Hilversum, verzorgden wij Programma van ruimte Eisen, ruimtelijke inpassingstudie en investeringskostenraming. Globe is gehuisvest in een voormalige drukkerij. De instelling biedt een breed activiteitenprogramma aan op het gebied van … Continue reading

Posted in Bouwkostenadvisering en kostenmanagement, Haalbaarheidsonderzoek, Programma van eisen | Leave a comment

Cultureel Balkon

Voor de nieuwbouw van het multifunctioneel cultureel Balkon (ca. 4.500m2) verzorgden wij de scenario- en inpassingstudies, het Programma van Eisen en de investeringskostenraming. Een multifunctioneel centrum in het plangebied Westkeetshaven II aan de oevers van de Oude Maas, is een … Continue reading

Posted in Bouwkostenadvisering en kostenmanagement, Eigendom en beheerstructuur, Haalbaarheidsonderzoek, Procesmanagement, Programma van eisen | Leave a comment