Monthly Archives: januari 1970

Nationale Toneel

In opdracht van het Nationale Toneel verzorgden wij voor de ver- en nieuwbouw van het achterhuis van de Koninklijke Schouwburg Den Haag het Programma van Eisen, modelstudie, investeringskostenraming, architectenselectie en het procesmanagement. Op de oorspronkelijke locatie achter de Koninklijke Schouwburg … Continue reading

Posted in Architectenselectie, Bouwkostenadvisering en kostenmanagement, Procesmanagement, Programma van eisen, scenario-,inpassingstudie, quickscan | Leave a comment