Monthly Archives: juli 1970

Nieuwbouw basisscholen Almere

Opstellen Referentie Programma van Eisen als basis voor toekomstige planontwikkeling

Posted in Programma van eisen | Leave a comment

VNG praktijkboek Onderwijshuisvesting

Artikel inzake de procesaanpak bij de ontwikkeling van brede scholen en multifunctionele accommodaties

Posted in Visieontwikkeling | Leave a comment

Beleidsadvisering onderwijshuisvesting

Wanneer sprake is van (tijdelijk) onvoldoende capaciteit blijft het van belang het gemeentelijk onderwijshuisvestingbeleid te continueren. Als (interim)beleidsadviseur vullen wij deze tijdelijke vraag graag in. Wij doen dat op basis van gedegen kennis van relevante onderwijswet- en regelgeving, beleid en … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment

Uitbreiding en aanpassing Beekvliet Gymnasium

Haalbaarheidsonderzoek en financiele vertaling scenario’s Gymnasium Beekvliet

Posted in Haalbaarheidsonderzoek | Leave a comment

Herhuisvesting Minkema College

Ruimtelijke modelstudie school voor HAVO en VWO

Posted in scenario-,inpassingstudie, quickscan | Leave a comment

Nieuwbouw Scholingsboulevard

Ontwikkeling visie, huisvestingsconcept en scenario’s, Opstellen Programma van Eisen op hoofdlijnen voor VMBO bijzonder en openbaar onderwijs en ROC

Posted in Programma van eisen, Visieontwikkeling | Leave a comment

Nieuwbouw Corlaercollege

Opstellen Programma van Eisen en Ruimtelijke en financiële verkenning school voor HAVO en VWO

Posted in Programma van eisen, Visieontwikkeling | Leave a comment

Nieuwbouw VMBO Carmelcollege

Opstellen integraal huisvestingsplan (IHP), ontwikkeling visie en huisvestingsconcept en programma van eisen

Posted in Programma van eisen | Leave a comment

Nieuwbouw Stedelijk College

Opstellen Programma van Eisen School voor VMBO-TL, HAVO en VWO

Posted in Programma van eisen | Leave a comment

Nieuwbouw onderbouw Carmel College

Ontwikkeling visie en huisvestingsconcept breed instroompunt

Posted in Visieontwikkeling | Leave a comment