Monthly Archives: juli 1990

Brede School en Voorzieningencentrum Heuvel

Nieuwbouw en herbestemming , Bouwprojectmanagement incl. Programma van Eisen en EU-architectenselectie.   Foto’s: Atelier Pro

Posted in Architectenselectie, Bouwprojectmanagement, Programma van eisen | Leave a comment