Yearly Archives: 2000

Cultuurcentrum Nieuwhof

Het centrum voor sport en cultuur, de Nieuwhof te Westervoort, is toe aan een opwaardering ten aanzien van functionaliteit en uitstraling. 4advies is door de gemeente Westervoort benaderd om als adviseur en klankbord op te treden tijdens het aanbestedingstraject en … Continue reading

Posted in Aanbestedingsstrategie & contractering | Leave a comment

Bouwkostenmanagement Floralistheater

De gemeente Lisse¬†heeft een projectontwikkelaar geselecteerd voor de herontwikkeling van een voormalig bloembollenveilingcomplex in het centrum van Lisse. Dit project behelst de nieuwbouw van woningen en de herontwikkeling van een voormalige veilinghal tot theater, met onder meer een theater-/filmzaal en … Continue reading

Posted in Bouwkostenadvisering en kostenmanagement | Leave a comment

Cultuurcluster Noordkade

De gemeente Veghel heeft de ambitie een tweede centrumpool aan de Noordkade te ontwikkelen. Onderdeel van deze centrumpool is het realiseren van een nieuw kunst- en cultuurcluster binnen bestaand cultuurhistorisch industrieel erfgoed waarin een aantal bestaande Veghelse instellingen en functies … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Frisse Scholen, handreiking verbouw/nieuwbouw

Een groot deel van de bestaande scholen in het primair onderwijs kampt met hoog energieverbruik en een zeer matig binnenklimaat. In de praktijk bleek dat deze problemen moeilijk te verhelpen waren omdat er vaak te weinig aandacht en kennis was … Continue reading

Posted in Programma van eisen | Leave a comment

Theater de Fransche School

Voor de herhuisvesting van theater de Fransche School en het bestuurlijk centrum van de gemeente Culemborg (ca. 2.500m2) stelden wij het Programma van Eisen op en verzorgden de inpassingstudie en investeringskostenraming. Het theater en het bestuurlijk centrum zijn geherhuisvest in … Continue reading

Posted in Bouwkostenadvisering en kostenmanagement, Programma van eisen, scenario-,inpassingstudie, quickscan | Leave a comment

Brede school Hortensialaan

In 2006 heeft de gemeente Amstelveen samen met de toekomstige partners een Inhoudelijk Programma van Eisen (IPVE) opgesteld voor de brede school Hortensialaan (ca. 7.000m2), waarin de basis wordt gelegd voor de inhoudelijke samenwerking. Bij de brede school Hortensialaan zijn … Continue reading

Posted in Eigendom en beheerstructuur, Programma van eisen | Leave a comment

Kamp van Zeist

Locatieontwikkelingsonderzoek

Posted in scenario-,inpassingstudie, quickscan | Leave a comment

Poppodium Patronaat

Programma van Eisen voor nieuwbouw

Posted in Programma van eisen | Leave a comment

Museumkwartier

Planontwikkeling Noordbrabants Museum, Erfgoedhuis en museum het Kruithuis

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lindenberg en Steigertheater

Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw i.c.m. ROC

Posted in Haalbaarheidsonderzoek | Leave a comment