Monthly Archives: april 2000

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) voor de gemeente Oost-Gelre betreft de 7 basisscholen in Groenlo en de kernen Mariënvelde en Zwolle. Uitgangspunt is een gelijkblijvend leerlingenaantal voor de periode van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat gemeente en … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment

Cultureel Educatief Centrum

In de Bilt ontwikkelt adviesbureau Van Keulen en van Zutphen in opdracht van woningcorporatie SSW een Cultureel Educatief Centrum. Het centrum biedt onderdak aan onderwijs (3 scholen), kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, Centrum Jeugd en Gezin, muziekschool, cultureel centrum en bibliotheek. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Theater Amsterdam Noord

In opdracht van Stadsdeel Amsterdam-Noord onderzochten wij de mogelijkheden voor een nieuwe culturele voorziening in ontwikkelingsgebied Centrum Amsterdam Noord, tegenover het Stadsdeelhuis. Mogelijke toekomstige gebruikers van dit nieuwe podium zijn de Muziekschool Amsterdam Noord, een jeugdtheater- en filmschool (DAT-school) en … Continue reading

Posted in Businessplanning, gebouwgebonden exploitatiekosten, Haalbaarheidsonderzoek | Leave a comment