Monthly Archives: augustus 2000

Frisse Scholen, handreiking verbouw/nieuwbouw

Een groot deel van de bestaande scholen in het primair onderwijs kampt met hoog energieverbruik en een zeer matig binnenklimaat. In de praktijk bleek dat deze problemen moeilijk te verhelpen waren omdat er vaak te weinig aandacht en kennis was … Continue reading

Posted in Programma van eisen | Leave a comment

Theater de Fransche School

Voor de herhuisvesting van theater de Fransche School en het bestuurlijk centrum van de gemeente Culemborg (ca. 2.500m2) stelden wij het Programma van Eisen op en verzorgden de inpassingstudie en investeringskostenraming. Het theater en het bestuurlijk centrum zijn geherhuisvest in … Continue reading

Posted in Bouwkostenadvisering en kostenmanagement, Programma van eisen, scenario-,inpassingstudie, quickscan | Leave a comment