Monthly Archives: juli 2010

Brede School / MFA Noordhoek

Programma van Eisen voor nieuwbouw MFA Noordhoek: 2 basisscholen, peuterspeelzaal, wijkcentrum en sportvoorziening

Posted in Programma van eisen | Leave a comment

Brede School / MFA Symfonie

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft 4advies sinds 2004 bijgedragen aan de ontwikkeling en nieuwbouw van vijf multifunctionele accommodaties (MFA’s). Deze vijf wijkaccommodaties verschillen onderling in omvang, gebruikers, multifunctionaliteit en beheerorganisatie. In alle accommodaties zijn scholen en welzijnsfuncties gehuisvest. … Continue reading

Posted in Architectenselectie, Eigendom en beheerstructuur, Gebruikskwaliteit, Programma van eisen | Leave a comment

Brede School / MFA Het Spoor

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft 4advies sinds 2004 bijgedragen aan de ontwikkeling en nieuwbouw van vijf multifunctionele accommodaties (MFA). Deze vijf wijkaccommodaties verschillen onderling in omvang, gebruikers, multifunctionaliteit en beheerorganisatie. In alle accommodaties zijn scholen en welzijnsfuncties gehuisvest. … Continue reading

Posted in Architectenselectie, Eigendom en beheerstructuur, Gebruikskwaliteit, Procesmanagement, Programma van eisen | Leave a comment

Buurtservicecentra

In 2005 besloot de gemeente Gouda toe te werken naar vijf multifunctionele buurtvoorzieningen (buurtservicecentra). Tegelijkertijd stond de gemeente voor een bezuinigingstaakstelling die ook het welzijnsbeleid raakte. De door ons uitgevoerde nulmeting van de huidige welzijnsactiviteiten in de buurthuizen gaf inzicht … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment

Brede School / MFA Dirigent

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft 4advies sinds 2004 bijgedragen aan de ontwikkeling en nieuwbouw van vijf multifunctionele accommodaties (MFA). Deze vijf wijkaccommodaties verschillen onderling in omvang, gebruikers, multifunctionaliteit en beheerorganisatie. In alle accommodaties zijn scholen en welzijnsfuncties gehuisvest. … Continue reading

Posted in Architectenselectie, Eigendom en beheerstructuur, Gebruikskwaliteit, Programma van eisen | Leave a comment

Brede School / MFA Kruispunt

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft 4advies sinds 2004 bijgedragen aan de ontwikkeling en nieuwbouw van vijf multifunctionele accommodaties (MFA). Deze vijf wijkaccommodaties verschillen onderling in omvang, gebruikers, multifunctionaliteit en beheerorganisatie. In alle accommodaties zijn scholen en welzijnsfuncties gehuisvest. … Continue reading

Posted in Architectenselectie, Eigendom en beheerstructuur, Gebruikskwaliteit, Procesmanagement, Programma van eisen, Visieontwikkeling | Leave a comment