Yearly Archives: 2012

Integraal procesmanagement brede school ’t Berflo

Op een unieke plek in Hengelo is, in het speciaal daarvoor ontworpen Watertorenpark, de brede School en multifunctionele accommodatie ’t Berflo gerealiseerd. De hoofdgebruikers zijn twee basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buurt- en welzijnswerk en zorg (consultatiebureau). Het gebouw zal het kloppend hart worden van de … Continue reading

Posted in Aanbestedingsstrategie & contractering, Architectenselectie, Bouwkostenadvisering en kostenmanagement, Bouwprojectmanagement, Gebruikskwaliteit, Procesmanagement, Programma van eisen | Leave a comment

Wijkcentrum en Winkelcentrum Westwijkplein

De gemeente Amstelveen wil het winkelcentrum Westwijk en het wijkcentrum Westend vernieuwen. In 2011 heeft de gemeente 4advies opdracht gegeven om in dialoog met de gebruikers de mogelijkheden voor een vernieuwd, hedendaags wijkcentrum te onderzoeken. Steekwoorden die daarbij horen zijn: efficiënt, effectief, … Continue reading

Posted in Haalbaarheidsonderzoek, Programma van eisen, scenario-,inpassingstudie, quickscan | Leave a comment

Montessorischool Parijsch en BSO

Programma van Eisen, ruimtelijke modelstudie en projectmanagement

Posted in Programma van eisen, scenario-,inpassingstudie, quickscan | Leave a comment

Brede school De Brug

In 2007 heeft 4advies samen met de basisschool De Brug en de gemeente Westervoort de eerste gedachten bepaald over een nieuw onderkomen voor deze school. 4advies heeft de haalbaarheid van de herontwikkeling van de bestaande basisschool tot een nieuw te … Continue reading

Posted in Architectenselectie, Bouwprojectmanagement, Gebruikskwaliteit, Haalbaarheidsonderzoek, Programma van eisen | Leave a comment

Raadhuis, multifunctioneel centrum voor gezondheidszorg, welzijn en bestuur

Door de fusie van de ambtelijke organisaties van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL-gemeenten) is er ruimte vrijgekomen in het gemeentehuis van Laren. Daarnaast heeft de gemeente een visie op maatschappelijke zorg en dienstverlening vastgesteld. Wij hebben een Strategisch … Continue reading

Posted in Aanbestedingsstrategie & contractering, Architectenselectie, Bouwkostenadvisering en kostenmanagement, Bouwprojectmanagement, gebouwgebonden exploitatiekosten, Gebruikskwaliteit, Haalbaarheidsonderzoek, Procesmanagement, Programma van eisen | Leave a comment

Schouwburg Kunstmin

Schouwburg Kunstmin is gehuisvest in een Rijksmonument. De Gemeente Dordrecht heeft het gebouw onlangs gerestaureerd. De opdracht van 4advies bestond uit het bepalen van de investeringskosten op basis van een (destijds nog op te stellen) functioneel en ruimtelijk Programma van … Continue reading

Posted in Bouwkostenadvisering en kostenmanagement | Leave a comment

Cultuurcluster aan de Lage Zijde

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten tot ingrijpende vernieuwing en herstructurering van het stadscentrum. Na de Hoge Zijde, waarin het nieuwe Stadhuis en Theater zijn gerealiseerd volgt nu de Lage Zijde. Het cultuurcluster waarin de bibliotheek, de STAA-galerie, … Continue reading

Posted in Architectenselectie, Businessplanning, Haalbaarheidsonderzoek, Programma van eisen | Leave a comment

Vondelpark Paviljoen

In opdracht van TenBrasWestinga architecten voerden wij het kostenmanagement voor de restauratie en verbouw van het Vondelpark paviljoen tot AVRO/TROS opnamestudio. Het Vondelparkpaviljoen is tussen 1874 en 1881 gebouwd en bood de afgelopen vier decennia onderdak aan het Filmmuseum. De AVRO … Continue reading

Posted in Bouwkostenadvisering en kostenmanagement | Leave a comment

Nationaal onderwijsmuseum (NOM)

Het gebouw De Holland uit 1939, ontworpen door S. van Ravesteyn, is sinds 2007 een gemeentelijk monument. Na vertrek van de verzekeringsmaatschappij ‘Holland van 1859’ – die het pand liet bouwen – waren er onder meer een supermarkt en bouwmarkt … Continue reading

Posted in Bouwkostenadvisering en kostenmanagement | Leave a comment

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2012-2026, actualisatie 2017

De gemeente Soest heeft in 2012, net als vele andere gemeenten, te maken met krimpende leerlingenaantallen. ook is de gebouwenvoorraad deels verouderd. Samen met de schoolbesturen wenst de gemeente een duurzame, toekomstgerichte visie op onderwijshuisvesting. Nadat de actuele huisvestingssituatie  en … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment