Monthly Archives: januari 2012

WORM

WORM, Instituut voor Avantgardistische Recreatie, is sinds het najaar van 2011 gehuisvest in het voormalige NRC-gebouw (later behuisd door het Nederlands Foto Instituut) aan de Witte de Withstraat in Rotterdam. Om dit mogelijk te maken was een grondige verbouwing nodig, … Continue reading

Posted in Bouwkostenadvisering en kostenmanagement, Programma van eisen, scenario-,inpassingstudie, quickscan | Leave a comment