Monthly Archives: mei 2012

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2012-2026, actualisatie 2017

De gemeente Soest heeft in 2012, net als vele andere gemeenten, te maken met krimpende leerlingenaantallen. ook is de gebouwenvoorraad deels verouderd. Samen met de schoolbesturen wenst de gemeente een duurzame, toekomstgerichte visie op onderwijshuisvesting. Nadat de actuele huisvestingssituatieĀ  en … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment