Yearly Archives: 2013

Haalbaarheidsonderzoek Cultuurcluster Uithoorn

Het gemeentebestuur van Uithoorn wil een cultuurcluster realiseren op de locatie van de leegstaande Resmipanden in het hart van het dorp. Het cluster zal mogelijk de volgende functies bevatten: de bibliotheek voor educatie en cultuur, ruimte voor wijkcentrum, een kunstencentrum … Continue reading

Posted in Bouwkostenadvisering en kostenmanagement, Eigendom en beheerstructuur, Haalbaarheidsonderzoek, Programma van eisen, Visieontwikkeling | Leave a comment

Beleidsadvisering onderwijshuisvesting

Wanneer sprake is van (tijdelijk) onvoldoende capaciteit blijft het van belang het gemeentelijk onderwijshuisvestingbeleid te continueren. Als (interim)beleidsadviseur vullen wij deze tijdelijke vraag graag in. Wij doen dat op basis van gedegen kennis van relevante onderwijswet- en regelgeving, beleid en … Continue reading

Posted in Beleidsadvisering | Leave a comment

Cultuurforum Leidsche Rijn Centrum

Utrecht bouwt gestaag verder aan het stadsdeel Leidsche Rijn. Het centrum komt te liggen op de nieuwe A2-tunnel. Daarbinnen wil de gemeente voorzieningen met lokale en regionale aantrekkingskracht realiseren. Eén daarvan is het Cultuurforum. Wij ontwikkelden samen met het Projectbureau … Continue reading

Posted in Bouwkostenadvisering en kostenmanagement, Haalbaarheidsonderzoek, scenario-,inpassingstudie, quickscan, Visieontwikkeling | Leave a comment

Spuiforum

Posted in Bouwkostenadvisering en kostenmanagement, Gebruikskwaliteit, Programma van eisen | Leave a comment

Theater De Flint

Posted in Bouwkostenadvisering en kostenmanagement, Businessplanning, Haalbaarheidsonderzoek, scenario-,inpassingstudie, quickscan | Leave a comment