Monthly Archives: april 2014

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2019

Nieuwegein huisvest 18 scholen voor primair onderwijs en één school voor speciaal onderwijs. De schoolbesturen voor het primair onderwijs en de gemeente Nieuwegein hebben in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) een gezamenlijke visie ontwikkeld op de toekomstige huisvesting voor het … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2014

De vijf basisscholen in de gemeente Blaricum zijn gehuisvest in twee schoolcomplexen. In beide complexen zijn naast scholen, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang gehuisvest en is sprake van een fysieke brede school. Voor beide complexen is namens de gemeente met schooldirecties … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2014, actualisatie 2017

De gemeente Laren huisvest vijf basisscholen en twee scholen voor voortgezet onderwijs. Voor alle locaties hebben wij met schooldirecties en  -besturen een langetermijn visie inclusief meerjareninvesteringsbegroting opgesteld. Dit komt samen in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Laren. De focus van het Integraal … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment