Monthly Archives: oktober 2015

Aanbesteding losse inrichting De Veste

Op 18 september 2015 is voorzieningencluster De Veste in Borne feestelijk geopend. Als kloppend hart van de nieuwe wijk Bornsche Maten huisvest het gebouw basisschool De Vonder, Stichting Kinderopvang Borne, stichting sporthal De Veste en Wijkraad De Bornsche Maten. De … Continue reading

Posted in Aanbestedingsstrategie & contractering, Procesmanagement | Leave a comment

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2016-2025

Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 Het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 (MPOHV) geeft invulling aan de ambities voor goede, gezonde en duurzame schoolgebouwen voor alle Utrechtse leerlingen. Dit Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is het resultaat van intensieve samenwerking tussen schoolbesturen en de gemeente. 4advies was … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment