Aanbesteding losse inrichting De Veste

Borne

Op 18 september 2015 is voorzieningencluster De Veste in Borne feestelijk geopend. Als kloppend hart van de nieuwe wijk Bornsche Maten huisvest het gebouw basisschool De Vonder, Stichting Kinderopvang Borne, stichting sporthal De Veste en Wijkraad De Bornsche Maten. De Veste is een ontwerp van Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den Dobbelsteen architecten.

4advies heeft als procesmanager de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor de leverancier van de losse inrichting begeleid. Essentieel bij de aanbesteding was dat het geheel van de losse inrichting aansloot bij de vormgeving en materialisering van het gebouw zelf en bij de gebruikers van het gebouw. Tevens zou de losse inrichting vanuit bedrijfsmatig oogpunt moeten bijdragen aan een goed functionerend geheel met het gebouw en waarbij een aangename verblijfsomgeving voor gebruikers en bezoekers zou worden gecreëerd. Als resultaat van de aanbestedingsprocedure is de opdracht gegund aan SKO.

Foto’s: gemeente Borne

« Beleidsadvisering onderwijshuisvesting | Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2016-2025 »