Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Baarn

De gemeente Baarn huisvest 8 basischolen en 2 scholen voor Voortgezet Onderwijs. In 2010 heeft de gemeente een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld. De looptijd van het plan was 10 jaar. In 2016 vroeg de gemeente aan 4advies om het plan te actualiseren. Niet alleen vanwege de ontwikkeling van leerlingenaantallen maar ook omdat inmiddels enkele wetswijzigingen hadden plaatsgevonden.  Bovendien was de achterliggende jaren fors geïnvesteerd in de nieuwbouw van 4 basisscholen en van het voortgezet onderwijs. De actualisatie richt zich daarom met name op de overige oudere schoolgebouwen.

4advies heeft daarna samen met de schoolbesturen het huidige plan herijkt. De consequenties,  die recente ontwikkelingen hebben voor de toekomstige huisvestingsbehoefte, zijn in beeld gebracht. Dit gaf inzicht in de huisvestingsbehoefte voor de komende jaren. Ook werd duidelijk welke maatregelen nodig zijn om de toekomstige behoefte te kunnen huisvesten.

Klik hier voor onze visie op het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (opent in nieuw venster).

| Renovatie basisschool De Zonheuvel »