Author Archives: admin

Positioneringsonderzoek Theater De Lievekamp

In opdracht van de gemeente Oss hebben wij een positioneringsonderzoek uitgevoerd. We hebben de ontwikkelingen in de cultuursector in kaart gebracht, collega-cultuurinstellingen gesproken en samen met De Lievekamp de toekomstvisie van het theater ontwikkeld. Op basis hiervan hebben we een … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

De gemeente Baarn huisvest 8 basischolen en 2 scholen voor Voortgezet Onderwijs. In 2010 heeft de gemeente een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld. De looptijd van het plan was 10 jaar. In 2016 vroeg de gemeente aan 4advies om het … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment

Renovatie basisschool De Zonheuvel

Medio 2020 is de gerenoveerde basisschool De Zonheuvel in gebruik genomen. De school bevindt zich op een unieke, groene plek aan het Burgemeesterpark in Driebergen. Het oude gebouw dateerde uit de jaren zeventig en was zwaar verouderd. Na jaren van … Continue reading

Posted in Aanbestedingsstrategie & contractering, Architectenselectie, Bouwkostenadvisering en kostenmanagement, Bouwprojectmanagement, Gebruikskwaliteit, Haalbaarheidsonderzoek, Procesmanagement, Programma van eisen, scenario-,inpassingstudie, quickscan | Leave a comment

Beleidsadvisering onderwijshuisvesting

Wanneer sprake is van (tijdelijk) onvoldoende capaciteit zorgen wij ervoor dat het gemeentelijk onderwijshuisvestingbeleid gecontinueerd kan worden. Onze beleidsadvisering op het gebied van onderwijshuisvesting wordt zowel voor korte als langere tijd ingezet. Wij doen dat op basis van gedegen kennis … Continue reading

Posted in Beleidsadvisering | Leave a comment

Cultuurcluster Zaanstad

De gemeente Zaanstad heeft opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een Cultuurhuis op een centrale plek in het nieuwe stadscentrum, tegenover het nieuwe Stadskantoor, direct naast het station. Het Cultuurcluster Zaanstad zal het huis worden van De Bieb voor de … Continue reading

Posted in Gebruikskwaliteit, Organisatieadvies | Leave a comment

Aanbesteding losse inrichting De Veste

Op 18 september 2015 is voorzieningencluster De Veste in Borne feestelijk geopend. Als kloppend hart van de nieuwe wijk Bornsche Maten huisvest het gebouw basisschool De Vonder, Stichting Kinderopvang Borne, stichting sporthal De Veste en Wijkraad De Bornsche Maten. De … Continue reading

Posted in Aanbestedingsstrategie & contractering, Procesmanagement | Leave a comment

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2016-2025

Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 Het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 (MPOHV) geeft invulling aan de ambities voor goede, gezonde en duurzame schoolgebouwen voor alle Utrechtse leerlingen. Dit Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is het resultaat van intensieve samenwerking tussen schoolbesturen en de gemeente. 4advies was … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment

Nieuwbouw Huis van Eemnes

Begin 2020 is het nieuwe Huis van Eemnes in gebruik genomen. De multifunctionele accommodatie is een bruisend en gastvrij centrum, met een clustering van maatschappelijke activiteiten voor en door de inwoners van Eemnes. Er zijn twee sporthallen, een multifunctionele vlakke … Continue reading

Posted in Haalbaarheidsonderzoek, Procesmanagement, Visieontwikkeling | Leave a comment

Haalbaarheidsonderzoek Poppodium Victorie

In dit filmpje worden het haalbaarheidsonderzoek en het ontwikkelingsproces voor de nieuwbouw geschetst: Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling De gemeente Alkmaar heeft de ambitie het huidige poppodium Victorie te herontwikkelen. Wij hebben in 2012 in dialoog met de gemeente en het poppodium een … Continue reading

Posted in Architectenselectie, Bouwkostenadvisering en kostenmanagement, Businessplanning, gebouwgebonden exploitatiekosten, Gebruikskwaliteit, Haalbaarheidsonderzoek, Programma van eisen, scenario-,inpassingstudie, quickscan | Leave a comment

Locatieonderzoek Bibliotheek Rijn en Venen

De centrale vestiging van bibliotheek Rijn en Venen is op dit moment tijdelijk gehuisvest in het centrum van Alphen aan den Rijn. In opdracht van de bibliotheek onderzoeken wij de mogelijkheden voor permanente huisvesting op verschillende locaties in het centrum. … Continue reading

Posted in Gebruikskwaliteit, Procesmanagement | Leave a comment