Author Archives: admin

Haalbaarheidsonderzoek Poppodium Astrant

Astrant is een jonge organisatie die Ede op de kaart wil zetten op het gebied van kunst en cultuur. Astrant programmeert concerten, organiseert events op gebied van street art en colleges, biedt popoefenruimten aan en promoot veganistisch eten. De afgelopen … Continue reading

Posted in Haalbaarheidsonderzoek | Leave a comment

Locatie- en verfijningsonderzoek Poppodium Burgerweeshuis en BRUT

Procesbegeleiding en advies voor onderzoek naar alternatieve locaties voor poppodium Burgerweeshuis en productiehuis De Nieuwe Oost (BRUT). Tussen 2019 en 2021 hebben wij bijgedragen aan onderzoeken naar verschillende locaties voor gezamenlijke huisvesting van beide organisaties in Deventer.In 2022 hebben wij … Continue reading

Posted in Bouwkostenadvisering en kostenmanagement, Haalbaarheidsonderzoek, Procesmanagement, Programma van eisen | Leave a comment

Theater De Speeldoos en Bibliotheek Eemland

Vernieuwbouw ten behoeve van Theater de Speeldoos en Bibliotheek Eemland aan de Rembrandtlaan te Baarn. Begin 2020 hebben wij de bestuurlijke besluitvorming over de locatie en financiële scenario’s voor toekomstige huisvesing van bibliotheek en theater begeleid. Eind 2020 heeft de … Continue reading

Posted in Aanbestedingsstrategie & contractering, Architectenselectie, Haalbaarheidsonderzoek, Procesmanagement, Programma van eisen, scenario-,inpassingstudie, quickscan | Leave a comment

Nieuwbouw Huis van Eemnes

Begin 2020 is het nieuwe Huis van Eemnes in gebruik genomen. De multifunctionele accommodatie is een bruisend en gastvrij centrum, met een clustering van maatschappelijke activiteiten voor en door de inwoners van Eemnes. Er zijn twee sporthallen, een multifunctionele vlakke … Continue reading

Posted in Haalbaarheidsonderzoek, Procesmanagement, Visieontwikkeling | Leave a comment

Cultuurgebouw Julianabaan

De bibliotheek in Voorburg is dringend aan vernieuwing toe. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft besloten tot nieuwbouw en daarbij gevraagd om de meerwaarde en consequenties van het toevoegen van Theater Ludens en Omroep Midvliet te onderzoeken. Samen met de betrokken … Continue reading

Posted in Bouwkostenadvisering en kostenmanagement, Haalbaarheidsonderzoek, Programma van eisen, scenario-,inpassingstudie, quickscan, Visieontwikkeling | Leave a comment

Positioneringsonderzoek Theater De Lievekamp

In opdracht van de gemeente Oss hebben wij een positioneringsonderzoek uitgevoerd. We hebben de ontwikkelingen in de cultuursector in kaart gebracht, collega-cultuurinstellingen gesproken en samen met De Lievekamp de toekomstvisie van het theater ontwikkeld. Op basis hiervan hebben we een … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

De gemeente Baarn huisvest 8 basischolen en 2 scholen voor Voortgezet Onderwijs. In 2010 heeft de gemeente een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld. De looptijd van het plan was 10 jaar. In 2016 vroeg de gemeente aan 4advies om het … Continue reading

Posted in Accommodatiebeleid/IHP | Leave a comment

Renovatie basisschool De Zonheuvel

Medio 2020 is de gerenoveerde basisschool De Zonheuvel in gebruik genomen. De school bevindt zich op een unieke, groene plek aan het Burgemeesterpark in Driebergen. Het oude gebouw dateerde uit de jaren zeventig en was zwaar verouderd. Na jaren van … Continue reading

Posted in Aanbestedingsstrategie & contractering, Architectenselectie, Bouwkostenadvisering en kostenmanagement, Bouwprojectmanagement, Gebruikskwaliteit, Haalbaarheidsonderzoek, Procesmanagement, Programma van eisen, scenario-,inpassingstudie, quickscan | Leave a comment

Beleidsadvisering onderwijshuisvesting

Wanneer sprake is van (tijdelijk) onvoldoende capaciteit zorgen wij ervoor dat het gemeentelijk onderwijshuisvestingbeleid gecontinueerd kan worden. Onze beleidsadvisering op het gebied van onderwijshuisvesting wordt zowel voor korte als langere tijd ingezet. Wij doen dat op basis van gedegen kennis … Continue reading

Posted in Beleidsadvisering | Leave a comment

Cultuurcluster Zaanstad

De gemeente Zaanstad heeft opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een Cultuurhuis op een centrale plek in het nieuwe stadscentrum, tegenover het nieuwe Stadskantoor, direct naast het station. Het Cultuurcluster Zaanstad zal het huis worden van De Bieb voor de … Continue reading

Posted in Gebruikskwaliteit, Organisatieadvies | Leave a comment