Beleidsadvisering onderwijshuisvesting

Utrechtse Heuvelrug

Wanneer sprake is van (tijdelijk) onvoldoende capaciteit blijft het van belang het gemeentelijk onderwijshuisvestingbeleid te continueren.

Als (interim)beleidsadviseur vullen wij deze tijdelijke vraag graag in. Wij doen dat op basis van gedegen kennis van relevante onderwijswet- en regelgeving, beleid en financiƫn in onderwijshuisvesting. Wij zijn gewend te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving waarin wij als gesprekspartner optreden naar schoolbestuurders, beleidsafdelingen en het gemeentebestuur. Tevens hebben wij ervaring met het opstellen van bezwaar- en beroepsprocedures.

Hierdoor kunnen lopende en nieuwe vraagstukken over de toekomstgerichte inzet van onderwijsvoorzieningen in het licht van actuele ontwikkelingen worden bezien. Zoals opgaven ten aanzien van:

  • de ontwikkeling van ruimtebehoefte versus bestaande capaciteit
  • nieuwbouw, uitbreiding, afstoten of (her)ontwikkeling
  • doordecentralisatie
  • kwaliteitsverbetering/verduurzaming
  • samenwerking en medegebruik
  • bewegingsonderwijs

De voorbereiding van politieke besluitvorming kan zodoende ongestoord doorgaan. Herkenbaar zijn als aanspreekpunt binnen en buiten het gemeentehuis horen hier vanzelfsprekend bij.

Zodra een opvolging in beeld komt, vindt soepele overdracht van werkzaamheden plaats en indien gewenst coaching van de nieuwe medewerker.

« Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2014, actualisatie 2017 | Integraal procesmanagement brede school ’t Berflo »