Beleidsadvisering onderwijshuisvesting

Utrechtse Heuvelrug, Amstelveen, Baarn, Soest, Hoogeveen

Wanneer sprake is van (tijdelijk) onvoldoende capaciteit zorgen wij ervoor dat het gemeentelijk onderwijshuisvestingbeleid gecontinueerd kan worden. Onze beleidsadvisering op het gebied van onderwijshuisvesting wordt zowel voor korte als langere tijd ingezet.

Wij doen dat op basis van gedegen kennis van relevante onderwijswet- en regelgeving, beleid en financiën in onderwijshuisvesting. Wij zijn gewend te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving waarin wij als gesprekspartner optreden naar schoolbestuurders, beleidsafdelingen en het gemeentebestuur. Ook hebben wij ruime ervaring met het opstellen van bezwaar- en beroepsprocedures.

Hierdoor kunnen lopende en nieuwe vraagstukken over de toekomstgerichte inzet van onderwijsvoorzieningen in het licht van actuele ontwikkelingen worden bezien. Zoals opgaven ten aanzien van:

  • de ontwikkeling van ruimtebehoefte versus bestaande capaciteit
  • nieuwbouw, uitbreiding, afstoten of (her)ontwikkeling
  • doordecentralisatie
  • kwaliteitsverbetering/verduurzaming
  • samenwerking en medegebruik
  • bewegingsonderwijs

De voorbereiding van politieke besluitvorming kan zodoende ongestoord doorgaan. Herkenbaar zijn als aanspreekpunt onderwijshuisvesting binnen en buiten het gemeentehuis horen hier vanzelfsprekend bij.

Zodra een opvolging in beeld komt, vindt soepele overdracht van werkzaamheden plaats en indien gewenst coaching van de nieuwe medewerker.

zie ook: Interim beleidsadvisering

« Renovatie basisschool De Zonheuvel | Aanbesteding losse inrichting De Veste »