Basisschool locatie Tweemaster

Vreeland

Studie naar de ruimtelijke mogelijkheden voor het realiseren van een basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal en woningen op locatie ‘Tweemaster’ te Vreeland. Rekening houdend met geluidsbelasting door de naastgelegen provinciale weg en de maatschappelijke kosten en baten.

« Beleidsadvisering onderwijshuisvesting |