Brede school Hortensialaan

Amstelveen

In 2006 heeft de gemeente Amstelveen samen met de toekomstige partners een Inhoudelijk Programma van Eisen (IPVE) opgesteld voor de brede school Hortensialaan (ca. 7.000m2), waarin de basis wordt gelegd voor de inhoudelijke samenwerking. Bij de brede school Hortensialaan zijn 7 hoofdgebruikers betrokken, waaronder drie basisscholen, kinderopvang, wijkcentrum, peuterspeelzaal, sport, en Stichting Welzijn Ouderen. De geplande nieuwbouwlocatie is de huidige locatie van een VO school.
Samen met toekomstige gebruikers en met de gemeente heeft 4advies een ruimtelijk en functioneel programma van eisen opgesteld voor het gebouw en de buitenruimte. Het ontwikkelen van een efficiënt geïntegreerd gebouw (en de daarbij horende exploitatie en beheerorganisatie) met 7 hoofdgebruikers is een complexe opgave. Daarom is een gedeelde visie op het toekomstig (gezamenlijk) gebruik en beheer een belangrijk onderdeel van deze fase. Dit heeft geresulteerd in helderheid bij alle betrokkenen over de individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheden ten aanzien van het samenwonen in één accommodatie. Dit vormt tevens de basis voor de volgende fase waarin het gebouwontwerp tot stand kan komen.

« Frisse Scholen, handreiking verbouw/nieuwbouw | Integraal Huisvestingsplan Onderwijs »