Brede School West

Culemborg

De gemeente Culemborg vroeg ons haar te ondersteunen bij de ontwikkeling van de Brede School in de nieuwbouwwijk Parijsch. De gemeente en de toekomstige gebruikers hadden reeds een visie en een intentieovereenkomst opgesteld. Om een beslissing te kunnen nemen was er behoefte aan concretisering van de programmatische samenhang, het programma van eisen en uitgangspunten voor beheer en exploitatie. In korte tijd hebben wij een door alle betrokkenen gedragen plan
ontwikkeld.

De Brede School is in januari 2009 feestelijk geopend. Met vereende krachten hebben wij samen met de gemeente en de gebruikers gewerkt aan het programma van eisen en het beheer- en exploitatieplan. De architect is langs Europese weg geselecteerd door middel van een meervoudige opdracht, waarbij vier bureaus in dialoog met de opdrachtgever en de gebruikers een planontwerp hebben ontwikkeld. Het bureau met het meest optimale plan (o.a. t.a.v. functionaliteit, architectuur en bouwkosten) is gecontracteerd.

Tijdens het ontwerp en de realisatie fungeerden wij als intermediair tussen het ontwerpteam en de gebruikers. Het gebouw herbergt drie basisscholen (21 groepen), peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en lesruimten voor het centrum voor de kunsten.

Architectuur: Leijh Kappelhoff Seckel van den Dobbelsteen architecten

Foto’s: Leijh Kappelhoff Seckel van den Dobbelsteen architecten

« Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2012-2026, actualisatie 2017 | Brede School / MFA Zuiderkwartier »