Category Archives: Visieontwikkeling

Ontwikkeling huisvestingsconcept voor PO en VO ‘De Inspirerende School’ en toolbox

Ontwikkelen nieuw huisvestingsconcept ten behoeve van huidige en toekomstige gebouwenvoorraad Primair en Voortgezet Onderwijs in de gemeente Den Haag. Presentatie aan Minister Van der Hoeven

Posted in Visieontwikkeling | Leave a comment

Brede Scholen

Visieontwikkeling en scenariostudie; diverse basisscholen, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, GGD/JGZ, sportvoorziening en speel-o-theek

Posted in scenario-,inpassingstudie, quickscan, Visieontwikkeling | Leave a comment

Brede School / MFA Ter Borch

Op de grens van Groningen en Drenthe ontwikkelde de gemeente Tynaarlo de nieuwe woonwijk ‘Ter Borch’. Naast ca. 1250 woningen is hier ook een multifunctionele accommodatie gerealiseerd waarin onderwijs, welzijn en sport samenwonen en -werken. De MFA Ter Borch (of … Continue reading

Posted in Aanbestedingsstrategie & contractering, Bouwkostenadvisering en kostenmanagement, Programma van eisen, Visieontwikkeling | Leave a comment

Stadshuis

Samenwerkingsconcept gebruikers

Posted in Visieontwikkeling | Leave a comment