Cultureel Educatief Centrum

De Bilt

In de Bilt ontwikkelt adviesbureau Van Keulen en van Zutphen in opdracht van woningcorporatie SSW een Cultureel Educatief Centrum. Het centrum biedt onderdak aan onderwijs (3 scholen), kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, Centrum Jeugd en Gezin, muziekschool, cultureel centrum en bibliotheek. Gedurende het ontwerpproces ontbrak een visie op samenwerking door de gebruikers in het nieuwe gebouw en een helder afsprakenkader over beheer en exploitatie. De verbinding tussen het gebouw enerzijds en een gezamenlijke doelstelling ten aanzien van activiteiten en programmering anderszijds was nog niet (volledig) gelegd. Draagvlak bij gebruikers en hun directe betrokkenheid was essentieel. Gezien het urgentiegevoel en de beperkt beschikbare tijd was de aanpak gericht op een korte doorlooptijd. Ons plan van aanpak heeft geleid tot beantwoording van gebruikersvragen, voortkomend uit het ontwerptraject, ten aanzien van het toekomstig gezamenlijk gebruik (programmering en beheer).

« Culturalis Theater | Theater Amsterdam Noord »