Frisse Scholen, handreiking verbouw/nieuwbouw

Agentschap NL

Een groot deel van de bestaande scholen in het primair onderwijs kampt met hoog energieverbruik en een zeer matig binnenklimaat. In de praktijk bleek dat deze problemen moeilijk te verhelpen waren omdat er vaak te weinig aandacht en kennis was van de eisen ten aanzien van energie en binnenmilieu bij betrokkenen. In 2007 heeft 4advies in opdracht van SenterNovem (nu AgentschapNL) en in samenwerking met BBA Binnenmilieu en DHV de handreiking bouwen van “Frisse Scholen” opgesteld (www.frissescholen.nl). Deze handreiking geeft inzicht in de bouwkundige en installatietechnische maatregelen die bijdragen aan een goed binnenmilieu in zowel bestaande scholen als bij nieuwbouw. Inmiddels levert deze handreiking een belangrijke bijdrage aan de realisatie van Frisse Scholen in Nederland.

« Brede School / MFA Kruispunt | Brede school Hortensialaan »