Raadhuis, multifunctioneel centrum voor gezondheidszorg, welzijn en bestuur

Laren

Door de fusie van de ambtelijke organisaties van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL-gemeenten) is er ruimte vrijgekomen in het gemeentehuis van Laren. Daarnaast heeft de gemeente een visie op maatschappelijke zorg en dienstverlening vastgesteld.

Wij hebben een Strategisch Huisvestingsplan ontwikkeld voor de concentratie van maatschappelijke zorg en dienstverlening in het gemeentehuis. Onder meer het Centrum Jeugd en Gezin, het WMO-loket, welzijnswerk en (para)medische functies zullen hier gaan samenwerken vanuit een gezamenlijke visie. Het gemeentebestuur is medebewoner.

Nadat dit plan door de gemeenteraad is aangenomen, hebben wij het programma van eisen opgesteld en de architect geselecteerd. Het Amersfoortse bureau Jonkman Klinkhamer heeft het ontwerp voor de verbouwing gemaakt. Wij voeren het proces-, het bouwproject- en gebruikersmanagement. Ook het maken van afspraken over beheer en exploitatie tussen de huurders maakt hier deel van uit. Het gebouw is in april 2013 feestelijk in gebruik genomen.

Architectuur: TenBrasWestinga

Beelden: TenBrasWestinga

« Brede school De Brug | Brede School West »