foyer Poppodium Victorie Alkmaar, fotografie Michel Kievitsgevel Poppodium Victorie Alkmaar, fotografie Michel Kievitsgrote zaal bar Poppodium Victorie Alkmaar fotografie Jonathan van Dijkgrote zaal Poppodium Victorie Alkmaar, fotografie Jonathan van Dijkkleine zaal Poppodium Victorie Alkmaar, fotografie Jonathan van Dijktrap entree Poppodium Victorie Alkmaar, fotografie Michel Kievitsartiestenfoyer Poppodium Victorie Alkmaar, fotografie Jonathan van Dijkbalkon Poppodium Victorie Alkmaar, fotografie Jonathan van Dijkdakterras bewerkt Poppodium Victorie Alkmaar, fotografie Jonathan van Dijkdakterras Poppodium Victorie Alkmaar, fotografie Michel Kievitsentree Poppodium Victorie Alkmaar, fotografie Michel Kievits

Haalbaarheidsonderzoek Poppodium Victorie

Alkmaar

In dit filmpje worden het haalbaarheidsonderzoek en het ontwikkelingsproces voor de nieuwbouw geschetst:

Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling

De gemeente Alkmaar heeft de ambitie het huidige poppodium Victorie te herontwikkelen. Wij hebben in 2012 in dialoog met de gemeente en het poppodium een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De herontwikkeling in bestaande gebouwen op twee locaties in het historische stadscentrum van Alkmaar is onderzocht. Een belangrijke randvoorwaarde bij het onderzoek, die grote invloed heeft op de huisvestingsvraag, was beheersing van de exploitatie. Het onderzoek bestond uit een aantal onderdelen.

Exploitatieonderzoek en globaal PvE

Allereerst is onderzocht welk ruimtelijk concept noodzakelijk is voor de exploitatie van een poppodium met regionale uitstraling. Op basis daarvan is vervolgens een globaal functioneel, ruimtelijk en technisch programma van eisen opgesteld, waarna inpassingsstudies zijn uitgevoerd voor de locaties Breedstraat en het voormalige bioscoopcomplex de Harmonie aan het Doelenveld.

In 2013 hebben wij samen met Victorie een uitgebreid exploitatieonderzoek uitgevoerd. Er zijn verschillende modellen opgesteld voor locatie Doelenveld en voor een nieuwbouwlocatie.

PvE en architectenselectie nieuwbouw

De gemeenteraad heeft begin 2014 gekozen voor ontwikkeling van nieuwbouw van het podium in Overstad. In opdracht van de gemeente hebben wij het programma van eisen geactualiseerd en de architect en ontwerpend adviseurs geselecteerd. Na een meervoudige ontwerpopdracht met dialoog tussen poppodium, gemeente en architecten is DP6 architectuurstudio als beste uit de bus gekomen. Het ontwerp isĀ  begin 2015 afgerond.
In september 2017 is het nieuwe Podium Victorie feestelijk geopend

Klik hier voor de website van Poppodium Victorie.

Beelden: DP6 architectuurstudio

« Cultuurcluster Zaanstad | Locatieonderzoek Bibliotheek Rijn en Venen »