Haalbaarheidsonderzoek Poppodium BWH

Deventer

Het poppodium is gehuisvest in het monumentale, voormalige Burgerweeshuis (BWH) aan de Bagijnenstraat te Deventer. Het – aan de buitenkant karakteristieke – pand voldoet niet aan de eisen van deze tijd. Zo is de concertzaal te klein en te laag, zijn de publieksvoorzieningen ontoereikend en zijn logistieke verbindingen inadequaat. Daarnaast ligt het gevaar van overlast voor de omgeving voortdurend op de loer.

4advies heeft een verkennend haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij alternatieve verbouwoperaties op de huidige plek en andere locaties in de binnenstad zijn onderzocht. Daarbij is onder andere gekeken naar ruimtelijke en financiële (investering en exploitatie) aspecten. De onderzoeksresultaten worden door het Burgerweeshuis voorgelegd aan het stadsbestuur van Deventer.

« Visieontwikkeling Centrum voor Leren en Informeren | Haalbaarheidsonderzoek Cultuurcluster Uithoorn »