Theater Gooiland

Hilversum

Voor de herontwikkeling en uitbreiding van theater Gooiland verzorgden wij het Procesmanagement, Programma van Eisen intentie-en samenwerkingsovereenkomst en investeringskostenraming.

Het theater in het monumentale Gooiland-complex (Duiker en Bijvoet, 1936) diende aangepast te worden aan de hedendaagse eisen ten aanzien van bedrijfsvoering voor het totale complex en ten aanzien van ARBO- en comfort. De belangrijkste aanpassingen aan het bestaande gebouw zijn het verdiepen, verbreden en verhogen van de toneeltoren, het realiseren van een inpandige laad- en losruimte en het uitbreiden van de werkruimte ten
behoeve van de theaterorganisatie. Het theater (ca.5.000m2) behoudt zijn capaciteit van
circa 700 stoelen. Bij de planontwikkeling is, in verband met het monumentale
karakter van Gooiland nauw samengewerkt met Van Hoogevest Architecten en met de
dienst Monumentenzorg van de gemeente Hilversum.

« Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum | Centrum voor Kunst en Cultuur Globe »