Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2019

Nieuwegein

Nieuwegein huisvest 18 scholen voor primair onderwijs en één school voor speciaal onderwijs. De schoolbesturen voor het primair onderwijs en de gemeente Nieuwegein hebben in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) een gezamenlijke visie ontwikkeld op de toekomstige huisvesting voor het primair onderwijs. Deze visie is gebaseerd op de ontwikkelingen om ons heen die bepalend zijn voor de toekomstige huisvestingsbehoefte. Deze visie is vertaald in ambities en vervolgens in huisvestingsscenario’s per wijk, met als doel kwaliteitsverbetering van de onderwijshuisvesting in twee fasen. De scenario’s zijn financieel vertaald in een meerjareninvesteringsraming.

De focus van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor de gemeente Nieuwegein ligt op de inzet van de (over)capaciteit in relatie tot krimp/leegstand en het moderniseren van de bestaande schoolgebouwen door een kwaliteitsimpuls. Verbeteringen zijn met name gericht op binnenklimaat, functionaliteit en toepassing van Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de bestaande gebouwen.

Bovendien dient er voldoende divers onderwijsaanbod te zijn in overeenstemming met de (wijk)behoefte van nu en in de komende jaren. Kenmerkend voor de Nieuwegeinse schoolgebouwen zijn de vele traditionele huisvestingsconcepten uit de jaren ’70 –’80 en de schoolcomplexen, waarin onderwijs en kinderopvang samen wonen. Als gevolg van krimp is de overcapaciteit in onderwijsgebouwen de afgelopen jaren sterk toegenomen. Gemeente en schoolbesturen zien het als gemeenschappelijk belang om deze overcapaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Klik hier voor onze visie op het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (opent in nieuw venster).

« Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2016-2025 | Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2014 »