Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Oost-Gelre

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) voor de gemeente Oost-Gelre betreft de 7 basisscholen in Groenlo en de kernen Mariënvelde en Zwolle. Uitgangspunt is een gelijkblijvend leerlingenaantal voor de periode van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat gemeente en schoolbesturen gezamenlijk op lokaal niveau onderwijsbeleid willen vormgeven en hiervoor gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen.

De schoolgebouwen zijn beoordeeld op capaciteit, functionaliteit, technische kwaliteit en wet- en regelgeving. Deze analyse op basis van de actuele situatie, verwachte ontwikkelingen en knelpunten. Samen met de vier betrokken schoolbesturen zijn oplossingsrichtingen opgesteld. Dit resulteerde in drie scenario’s en bijbehorend investeringsvolume, rekeninghoudend met lokaal maatwerk.

« Brede school Hortensialaan | Beleidsadvisering onderwijshuisvesting »