Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2016-2025

Utrecht

Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025

Het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 (MPOHV) geeft invulling aan de ambities voor goede, gezonde en duurzame schoolgebouwen voor alle Utrechtse leerlingen. Dit Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is het resultaat van intensieve samenwerking tussen schoolbesturen en de gemeente. 4advies was projectleider van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs namens de Utrechtse Vastgoed Organisatie.

Groeiopvang en verduurzamen

Het groeiende aantal inwoners van de stad Utrecht is één van de belangrijkste ontwikkelingen voor de huisvestingsbehoefte. Daarom was een belangrijke doelstelling van het plan om te kunnen anticiperen op deze groei. Daarnaast houdt het plan rekening met wetswijzigingen, zoals de Wet Passend Onderwijs en de wijziging van Bouwbesluit. Met de wijziging van het Bouwbesluit worden de energie-eisen aan schoolgebouwen verder aangescherpt. Dit sluit goed aan bij het streven van gemeente en schoolbesturen naar verduurzamen van schoolgebouwen. Daarom is ook een Utrechts kwaliteitskader opgesteld. Dit is gebaseerd op het landelijk kader en aangescherpt voor de lokale situatie.De toekomstvisie is opgebouwd uit een analyse van deze ontwikkelingen in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en de huisvestingsconsequenties.

Unaniem besluit toekomstperspectief

Dit Intgraal Huisvestingsplan Onderwijs bevat de contouren van de nieuwe huisvestingsprojecten, die in de periode 2016-2025 zullen worden gerealiseerd. De programmering en fasering van huisvestingsprojecten is afgestemd met betrokken schoolbesturen. Hierbij geldt als uitgangspunt fasering op basis van urgentie en spreiding van de investeringsvraag. Met dit nieuwe toekomstperspectief kan tijdig worden voorzien in voldoende en kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen. Het MPOHV is in september 2015 unaniem aangenomen door de Utrechtse gemeenteraad.

Klik hier voor onze visie op het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (opent in nieuw venster).

« Aanbesteding losse inrichting De Veste | Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2019 »