Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Westervoort

Om haar zorgplicht goed te kunnen vervullen heeft de gemeente Westervoort behoefte aan inzicht in de ontwikkeling van de huisvestingsbehoefte van de 8 basisscholen in het dorp. Door de verwachte krimp zal in de toekomst sprake zijn van de toename van leegstand waardoor druk ontstaat op de exploitatie van de schoolgebouwen. Tevens is er de wens om door het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) lokaal maatwerk beter mogelijk te maken.

Op grond van inzicht in de huidige capaciteit en kwaliteit van de gebouwen, de toekomstige huisvestingsbehoefte en de effectieve inzet van (over)capaciteit zijn huisvestingsscenario’s ontwikkeld. Het herschikken van locaties maakt daar onderdeel van uit. Dit is tevens het belangrijkste gespreksonderwerp met de beide schoolbesturen. De scenario’s vormen voor de gemeente en schoolbesturen de basis voor de gezamenlijke uitwerking van concrete maatregelen. Zodoende is overeenstemming bereikt over het terugbrengen van het aantal schoollocaties en de wijze waarop, rekening houdend met een toekomstbestendig aanbod voor alle leerlingen in Westervoort.

Klik hier voor onze visie op het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (opent in nieuw venster).

« Brede School / MFA Zuiderkwartier | Brede School / MFA Symfonie »