Cultuurcluster Noordkade

Veghel

De gemeente Veghel heeft de ambitie een tweede centrumpool aan de Noordkade te ontwikkelen. Onderdeel van deze centrumpool is het realiseren van een nieuw kunst- en cultuurcluster binnen bestaand cultuurhistorisch industrieel erfgoed waarin een aantal bestaande Veghelse instellingen en functies hun intrek in zullen gaan nemen. 4advies heeft eind 2011/begin 2012 op hoofdlijnen de haalbaarheid daarvan onderzocht.

Aan de hand van een aantal scenario’s (en varianten daarop) is het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Eén van de onderdelen van het onderzoek was het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en de doorvertaling daarvan naar een inhoudelijk basisplan. Tevens zijn een organisatie- en beheermodel en een ruimteprogramma opgesteld en zijn de inpassingsmogelijkheden in het CHV-complex, de technische mogelijkheden (o.m. bouwfysica en theatertechniek), de raming van de investeringskosten en de exploitatielasten onderzocht.

De scenario’s zijn met elkaar vergelijken en daaruit is gebleken dat het mogelijk is om op de Noordkade een functioneel conceptueel totaalplan te realiseren. Door de realisatie van het kunst- en cultuurcluster ontstaat een complex dat uniek is in maat, schaal en uitstraling en daardoor zowel inhoudelijk als financieel grote kansen en uitdagingen biedt.

In 2014 hebben wij – in opdracht van en samenwerking met De Steenakker BV – het programma van wensen voor de theaterfunctie binnen het complex ontwikkeld.

« Bouwkostenmanagement Floralistheater | Theater de Fransche School »