Maatschappelijke voorzieningen

Gouda

###De gemeente Gouda wenste meer regie op de ruimte voor maatschappelijke voorzieningen. In de huidige situatie maakten maatschappelijke voorzieningen geen volwaardig deel uit van het (ruimtelijk) afwegingsproces en was onvoldoende inzicht in vraag en aanbod van maatschappelijke voorzieningen.

Inzicht in vraag en aanbod is gewenst zodat een betere afweging gemaakt kan worden tussen enerzijds maatschappelijk en anderzijds economisch belang bij locatieontwikkeling.

In opdracht van de gemeente ontwikkelden wij, samen met beleidsmedewerkers en de afdeling GEO, met gebruik making van bestaande applicaties en databases, een model om de aanbodzijde . Dit resulteerde in een integraal overzicht van alle gegevens over de actuele huisvestingsituatie per voorziening en per gebouw. De resultaten zijn verwerkt
in een dynamisch kaartbeeld binnen GIS (Geografisch Informatie Systeem), waarmee
alle gemeentelijke afdelingen toegang kregen tot de aanbodzijde. De aanwezige
gegevens waren niet langer versnipperd opgeslagen maar integraal toegankelijk en
ontbrekende informatie is aangevuld en geactualiseerd. Om maatschappelijke voorzieningen volwaardige plaats in ruimtelijk afwegingsproces.

« Kulturhus de Bijenkorf | Cultuurcentrum Nieuwhof »