Brede School / MFA Het Spoor

Tilburg

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft 4advies sinds 2004 bijgedragen aan de ontwikkeling en nieuwbouw van vijf multifunctionele accommodaties (MFA). Deze vijf wijkaccommodaties verschillen onderling in omvang, gebruikers, multifunctionaliteit en beheerorganisatie. In alle accommodaties zijn scholen en welzijnsfuncties gehuisvest. De gemeentelijke ambitie ten aanzien van ‘Frisse Scholen’ heeft mede geleid tot vijf unieke gebouwontwerpen. Wij schreven ontwikkelden samen met de gebruikers de Programma’s van Eisen, begeleidden de Europese architectenselectie en adviseursselectie, vertegenwoordigden de gebruikersgroep in het ontwerpteam (gebruikskwaliteitmanangement) en legden de bouwstenen voor het beheer- en exploitatieplan. De MFA’s Kruispunt, Symfonie en Zuiderkwartier zijn opgeleverd in 2010, de MFA’s Dirigent en het Spoor in 2011.

Foto’s: ####

« Brede School / MFA Symfonie | Brede School / MFA Dirigent »