Nieuwbouw Huis van Eemnes - Bibliotheek Gooi en meer interieurNieuwbouw Huis van Eemnes - Bibliotheek Gooi en meerNieuwbouw Huis van Eemnes - entree De HiltNieuwbouw Huis van Eemnes - sportzaal De Hilt

Nieuwbouw Huis van Eemnes

Eemnes

Begin 2020 is het nieuwe Huis van Eemnes in gebruik genomen. De multifunctionele accommodatie is een bruisend en gastvrij centrum, met een clustering van maatschappelijke activiteiten voor en door de inwoners van Eemnes. Er zijn twee sporthallen, een multifunctionele vlakke vloerzaal, diverse kleinere zalen. De bibliotheek is onderdeel van de centrale ontmoetingsruimte met bar, brasserie en diverse werk- en studieplekken. Een tweede huiskamer voor alle Eemnessers!
De bibliotheek is genomineerd voor de verkiezing van de Beste Bibliotheek van Nederland 2020.

4advies begeleidde van 2015 tot 2020 het proces als projectleider en adviseur. Eerst hebben wij in dialoog met de toekomstige gebruikers en de gemeente, een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich  op de behoeften van de gebruikers, de toevoeging van versterkende additionele functies, ruimtelijke en financiële scenario’s (bouw- en stichtingskosten en exploitatie). Daarnaast is een organisatiemodel ontwikkeld voor de nieuw op te richten, verzelfstandigde beheer- en exploitatiestichting.

In mei 2016 heeft de gemeenteraad gekozen voor nieuwbouw op een centrale locatie in het dorp. In de periode die daarop volgde, is het programma van eisen uitgewerkt. Om de meest geschikte aanbestedingsstrategie te bepalen is een marktconsultatie gehouden. Deze heeft geresulteerd in een aanbesteding met een plafondbedrag voor de Total Cost of Ownership (TCO). Aanbieders hebben hierbinnen de vrijheid om een optimaal gebouw te ontwerpen, dat beantwoord aan het programma van eisen. Zo kan worden gekozen voor extra investeringen in duurzame klimaatinstallaties en zonnepanelen, waardoor de energiekosten worden gereduceerd.

In juli 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwikkelen van het ontwerp en de realisatie van het nieuwe Huis van Eemnes.

Zie de websites voor meer informatie over de gebruikers:
Huis van Eemnes
Bibliotheek Gooi en meer

« Theater De Speeldoos en Bibliotheek Eemland | Cultuurgebouw Julianabaan »