Brede School / MFA Ter Borch

Tynaarlo

Op de grens van Groningen en Drenthe ontwikkelde de gemeente Tynaarlo de nieuwe
woonwijk ‘Ter Borch’. Naast ca. 1250 woningen is hier ook een multifunctionele accommodatie gerealiseerd waarin onderwijs, welzijn en sport samenwonen en -werken. De MFA Ter Borch (of Borchkwartier) is ca. 4.740 m2.

Namens de gemeente Tynaarlo hebben wij met toekomstige gebruikers visie ontwikkeld op de toekomstige activiteiten en gezamenlijke huisvesting en ontwikkelden wij de individuele ruimtelijke programma’s van Eisen. Dit resulteerde in een Integraal functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen voor 2 basisscholen, sportvoorziening, kinderopvang, peuterspeelzaal en een wijkcentrum. Vervolgens vertaalden wij het programma naar een investeringskostenraming en adviseerden wij over de aanbesteding- en realisatiewijze. In 2009 is de MFA opgeleverd en in gebruik genomen.

« Beleidsadvisering onderwijshuisvesting |