Nieuwbouw Scholingsboulevard

Enschede

Ontwikkeling visie, huisvestingsconcept en scenario’s, Opstellen Programma van Eisen op hoofdlijnen voor VMBO bijzonder en openbaar onderwijs en ROC

« Beleidsadvisering onderwijshuisvesting |