Cultureel Centrum

Meppel

In de binnenstad van Meppel is tussen de Vledderschool en de bibliotheek een nieuw cultureel centrum gebouwd (ca. 3.700m2). Ook de school wordt verbouwd als onderdeel van het cultureel centrum. Gebruikers zijn het Regionaal Instituut voor Musische Vorming. de Stichting Activiteiten voor Ouderen, Muziekvereniging de Bazuin, popcollectief Xodus en de speel-o-theek. Wij stelden het functioneel, ruimtelijk en technisch Programma van Eisen op voor de nieuwbouw en onderzochten de ruimtelijke en technische inpassing in de bestaande Vledderschool. Ook verzorgden wij de architectenselectie, adviseerden wij over beheerorganisatie en voerden het bouwprojectmanagement en het procesmanagement.

 

« Streekmuziekschool Noordwest-Veluwe | Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum »