Medewerkers van 4advies werken of werkten aan de volgende projecten:

Beleidsadvisering onderwijshuisvesting, Utrechtse Heuvelrug, Amstelveen, Baarn, Soest, Hoogeveen
Montessorischool Parijsch en BSO, Culemborg
Brede school De Brug, Westervoort
Brede School West, Culemborg
Brede School / MFA Noordhoek, Tilburg
Brede School en Voorzieningencentrum Heuvel, Breda
Nieuwbouw basisscholen Almere, Almere
VNG praktijkboek Onderwijshuisvesting,
Uitbreiding en aanpassing Beekvliet Gymnasium, St. Michielsgestel
Herhuisvesting Minkema College, Woerden
Nieuwbouw Scholingsboulevard, Enschede
Nieuwbouw Corlaercollege, Nijkerk
Nieuwbouw VMBO Carmelcollege, Hengelo
Nieuwbouw Stedelijk College, Zoetermeer
Nieuwbouw onderbouw Carmel College, Hengelo
Ontwikkeling huisvestingsconcept voor PO en VO ‘De Inspirerende School’ en toolbox, Den Haag
Praktijkschool Segment, Gouda
Goudse Scholengemeenschap Leo Vrooman, Gouda
Brede school, Steenwijk
Brede School / MFA Dwingeloo, Westerveld
Brede school, Millingen ad Rijn
Brede Scholen, Heumen
Brede School / MFA Ter Borch, Tynaarlo
Basisschool locatie Tweemaster, Vreeland
Brede School / MFA de Mandt, Teteringen

In onze onderwijs advisering richten wij ons met name op scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Wij adviseren zowel op portefeuilleniveau, als op gebouwniveau.

Integrale huisvestingsplannen voor een evenwichtige portefeuille

In dialoog met gemeenten en schoolbesturen ontwikkelen wij integrale huisvesting voor het onderwijs. Op basis van een gezamenlijke visie, bestaand beleid en leerlingenprognoses bepalen betrokkenen hun behoefte aan voorzieningen voor de lange termijn. Door deze te vergelijken met de huidige capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) wordt inzicht verkregen in de discrepanties. Met behulp van scenario’s en financiële analyses worden gemeente en besturen in staat gesteld verantwoorde keuzes te maken.

Brede Scholen en Integrale Kindcentra

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met ontwikkeling en realisatie van Brede Scholen (c.q. Integrale Kindcentra) en kennen de specifieke vraagstukken die daarbij voorkomen. Bijvoorbeeld de wijze waarop samenwerking, beheer en exploitatie worden vormgegeven. Gebruikskwaliteit, synergie en exploitatie van accommodaties staan centraal in ons denken.

Het is onze uitdaging om toekomstgerichte plannen te ontwikkelen én te verwezenlijken die kunnen rekenen op draagvlak bij de gemeente, de betrokken schoolbesturen en eventuele andere organisaties.

Wij bieden, op basis van maatwerk, verschillende diensten aan.

Portefeuilleniveau:

  • Interim beleidsadvisering
  • Accommodatiebeleid
  • (integrale) Huisvestingsplannen

 

Gebouwniveau:

  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Programma van eisen
  • Bouwkostenadvies
  • Architectenselectie en aannemersselectie
  • Bouwprojectmanagement en bouwkostenmanagement
  • Advies gebruikskwaliteit

Comments are closed.