Nationaal onderwijsmuseum (NOM)

Dordrecht

Het gebouw De Holland uit 1939, ontworpen door S. van Ravesteyn, is sinds 2007 een
gemeentelijk monument. Na vertrek van de verzekeringsmaatschappij ‘Holland van 1859’
– die het pand liet bouwen – waren er onder meer een supermarkt en bouwmarkt gevestigd. Het gebouw heeft veel te lijden gehad van de vele gebouwaanpassingen, achterstallig onderhoud en jaren van leegstand. Eind 2011 werd besloten dat het Nationaal Onderwijsmuseum, tot medio 2012 gevestigd in Rotterdam, de nieuwe gebruiker zal worden van De Holland.

Het gemeentelijk monument moet duurzaam worden gerestaureerd en verbouwd om het oorspronkelijke karakter van het gebouw terug te brengen. 4advies adviseert tijdens het ontwerpproces over de investeringskosten en ondersteunt het ontwerpteam in alle
fases van het ontwerp- en realisatieproces. Behalve het opstellen van
investeringskostenramingen en –rapportages en het beoordelen van fasedocumenten
verzorgen wij kostenadvisering ten aanzien van planvarianten en
planoptimalisaties en strategisch advies met betrekking tot de aanbesteding
en contractvorming van (bouw)partijen.

Het Nationaal Onderwijsmuseum wil in september 2014 haar deuren openen in De
Holland.

Architectuur: Bierman Henket Architecten

Foto’s: Gemeente Dordrecht

« Vondelpark Paviljoen | WORM »