Cultureel Balkon

Zwijndrecht

Voor de nieuwbouw van het multifunctioneel cultureel Balkon (ca. 4.500m2) verzorgden wij de scenario- en inpassingstudies, het Programma van Eisen en de investeringskostenraming.

Een multifunctioneel centrum in het plangebied Westkeetshaven II aan de oevers van de Oude Maas, is een van de speerpunten in de verbetering van kwaliteit van leven in Zwijndrecht. De verbetering heeft met name betrekking op het voorzieningennivo voor de huidige en gewenste toekomstige inwoners. Een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van gezamenlijke huisvesting van maatschappelijke en culturele functies heeft geleid tot een accommodatie voor de volgende voorzieningen: theater de Uitstek, filmzaal, welzijnswerk, muziekschool, diverse muziekverenigingen. Een balletstudio en een expositieruimte voor hedendaagse kunst (Kunsthal) zijn toe te voegen als commercieel te expoiteren functies. Aansluitend aan het PvE zijn de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden in het plangebied onderzocht en de uitgangspunten met betrekking tot eigendom, beheer, samenwerking, organisatie en exploitatie.

« Centrum voor Kunst en Cultuur Globe |