Maquette basisschool De Zonheuvel

Renovatie basisschool De Zonheuvel

Driebergen

Medio 2020 is de gerenoveerde basisschool De Zonheuvel in gebruik genomen. De school bevindt zich op een unieke, groene plek aan het Burgemeesterpark in Driebergen. Het oude gebouw dateerde uit de jaren zeventig en was zwaar verouderd. Na jaren van overleg over nieuwbouwscenario’s zette het schoolbestuur in op renovatie van het bestaande gebouw. We zijn trots op het eindresultaat: De Zonheuvel is de eerste volledig gerenoveerde basisschool in Nederland zonder gasaansluiting.

In 2016 is 4advies gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. In dialoog met het team van de school en de buitenschoolse opvang is een functioneel, ruimtelijk en technisch programma van eisen ontwikkeld. Vervolgens is nagegaan op welke wijze dit, met de nodige verbouwingen, kan worden ingepast in het bestaande gebouw. Voor verschillende varianten zijn de investeringskosten berekend.

Op basis van de onderzoeksresultaten heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug het renovatieplan opgenomen in het IHP (Integraal HuisvestingsPlan). Daarmee is groen licht gegeven voor de uitwerking. Begin 2017 is 4advies gevraagd het bouwproject- en bouwkostenmanagement te verzorgen en de gebruikers te adviseren over de gebruikskwaliteit. Allereerst is het programma van eisen afgerond. In overleg met het schoolbestuur en de school is Moke architecten geselecteerd voor het ontwikkelen van het ontwerp. Bureau Huisman en Van Muijen verzorgde de installatietechnische advisering. De rijksoverheid heeft haar steentje bijgedragen door subsidie beschikbaar te stellen voor de realisatie van de duurzaamheidsambities.
De renovatie is gerealiseerd door Aannemersbedrijf van Zoelen en installateur TIBN.

« Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs | Beleidsadvisering onderwijshuisvesting »