Centrum voor Kunst en Cultuur Globe

Hilversum

Voor de renovatie van Globe, Centrum voor Kunst en Cultuur in Hilversum, verzorgden wij Programma van ruimte Eisen, ruimtelijke inpassingstudie en investeringskostenraming.

Globe is gehuisvest in een voormalige drukkerij. De instelling biedt een breed activiteitenprogramma aan op het gebied van muziek, beeldende vorming, dans en drama.

Het pand voldoet niet langer aan te stellen functionele en technische eisen. De belangrijkste gebreken zijn: Geen duidelijk herkenbare ontvangstbalie voor bezoekers; De kantoororganisatie is verspreid over het gebouw; De gecombineerde uitvoeringszaal/balletzaal is te klein en er is bovendien geen ontvangstruimte/foyer voor grotere groepen toeschouwers; Problemen met de beheersing van het klimaat (warmte en koude) en de luchtkwaliteit (stof); Achterstallig onderhoud van het exterieur en de liften.

Het door de gemeente gereserveerde budget is zeer krap. Daarom is gekozen voor een pragmatische aanpak, waarbij de nadruk is gelegd op prioriteitsstelling met betrekking tot
eisen en oplossingen. Hierdoor worden de beperkte middelen zo efficiƫnt en effectief mogelijk ingezet, zodat de belangrijkste verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

« Theater Gooiland |