Schouwburg Kunstmin

Dordrecht

Schouwburg Kunstmin is gehuisvest in een Rijksmonument. De Gemeente Dordrecht heeft het gebouw onlangs gerestaureerd.

De opdracht van 4advies bestond uit het bepalen van de investeringskosten op basis van een (destijds nog op te stellen) functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen. Omdat er verschillende planscenario’s in ontwikkeling waren werd bovendien gevraagd om, samen met de overige ontwerpteamleden, deze scenario’s uit te werken tot een definitief Programma van Eisen. Onderdeel van de opdracht was tevens om vanuit het maximale ambitieniveau een bandbreedte te bepalen voor planoptimalisaties en de hierbij samenhangende financiĆ«le consequenties. In vervolg hierop heeft 4advies het bouwkostenmanagement uitgevoerd tot en met de heropening inĀ theaterseizoen 2014-2015.

Het ontwerp is ontwikkeld door Architectenbureau Greiner Van Goor Huijten. Uitgangspunt was dat er recht wordt gedaan aan het oorspronkelijke ontwerp van Verheul en Van Ravesteyn. Studio Makkink & Bey heeft de inrichting van de gerestaureerde schouwburg voor zijn rekening genomen.

Architectuur: Greiner Van Goor Huijten

Beelden en foto: Greiner Van Goor Huijten

« Cultuurforum Leidsche Rijn Centrum | Cultuurcluster aan de Lage Zijde »