Theater de Fransche School

Culemborg

Voor de herhuisvesting van theater de Fransche School en het bestuurlijk centrum van de gemeente Culemborg (ca. 2.500m2) stelden wij het Programma van Eisen op en verzorgden de inpassingstudie en investeringskostenraming.

Het theater en het bestuurlijk centrum zijn geherhuisvest in de monumentale Kapel die grenst aan het stadskantoor. Belangrijke efficiencyvoordelen worden onder meer behaald door de combinatie van de theaterzaal (capaciteit 240 zitplaatsen) met de raadszaal en het theatercafé met het bedrijfsrestaurant. Onderdeel van de totale planvorming is onder andere een stedenbouwkundige studie en een onderzoek naar de (on)mogelijkheden met betrekking tot horeca. In het globaal Programma van Eisen is bijzonder aandacht besteed aan de akoestische en theatertechnische eisen van de theater-/raadszaal. Op basis van het PvE zijn enkele ruimtelijke modellen ontwikkeld waarvan de investeringskosten zijn geraamd.

 

« Cultuurcluster Noordkade | ICO-cluster (Icoon) »