Theater De Speeldoos en Bibliotheek Eemland

Baarn

Vernieuwbouw ten behoeve van Theater de Speeldoos en Bibliotheek Eemland aan de Rembrandtlaan te Baarn. Begin 2020 hebben wij de bestuurlijke besluitvorming over de locatie en financiële scenario’s voor toekomstige huisvesing van bibliotheek en theater begeleid. Eind 2020 heeft de raad gekozen voor vernieuwbouw van het bestaande theater (ca. 3.100 m2). De grote theaterzaal zal daarbij worden gehandhaafd.

In 2021 waren wij verantwoordelijk voor het opstellen van het programma van eisen en de selectie van architect, adviseurs en bouwprojectmanager. Vervolgens hebben wij de ontwikkeling van het Voorlopig Ontwerp begeleid. Daarna hebben we in samenwerking met gemeentelijke collega’s, de bestuurlijke besluitvorming daarover voorbereid.

Vanaf begin 2022 vervulde Dirk Eekma rol van gedelegeerd opdrachtgever / gemeentelijk projectleider voor de verdere ontwikkeling en realisatie. De voorgenoemde plannen zijn in nauwe samenwerking met de belanghebbenden (o.a. theater en bibliotheek) ontwikkeld. Vanwege sterke bouwkostenstijgingen in 2022 is de gemeenteraad van Baarn in februari 2023 gevraagd extra middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie. De raad heeft daarop besloten de planvorming voor gezamenlijke huisvesting te beëindigen. De Speeldoos en de bibliotheek zullen elk op hun huidige locatie blijven gehuisvest.

Websites van de hoofdgebruikers:

Theater de Speeldoos

De Bibliotheek Eemland

« Locatie- en verfijningsonderzoek Poppodium Burgerweeshuis en BRUT | Nieuwbouw Huis van Eemnes »